Zeevissersfonds hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij beheren uw persoonsgegevens volgens de Belgische en Europese regelgeving.

Lees de privacyverklaring op onze website (www.Previs.be) voor algemene informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Met specifieke vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

via e-mail: DPO@zeevissersfonds
per post: Vijverstraat 47 bus 3, B-8400 Oostende
Pakket beschermkledij erkende vissers
Vanaf 01/01/2018 is de werkwijze m.b.t. het pakket beschermkledij voor erkende vissers gewijzigd. Het pakket beschermkledij waarop je als erkende visser recht hebt bestaat uit:

1/ Een jaarlijks basispakket.
2/ Een 4-jaarlijks basispakket.
3/ Een persoonlijke badge met een puntenwaarde waarmee je aankopen kan doen uit een productenlijst bij VVC Oostende of Zeebrugge.

Voor meer informatie kan je de administratie van het Zeevissersfonds contacteren op 059/509 555.
Pakket beschermkledij erkende vissers
Lees de PREVIS Nieuwsbrieven
2019 - Editie 1
2018 - Editie 3
2018 - Editie 2
2018 - Editie 1
2017 - Editie 3
2017 - Editie 2
2017 - Editie 1
2016 - Editie 2
2016 - Editie 1
Registreer voor onze nieuwsbrief
Vissers Vissen Veilig
Handboek Vissers Vissen Veilig
Rapporten
Rapport test automatisch opblaasbare reddingsvesten
CAO 100 - Middelengebruik
Tijdens de bijeenkomst van het Paritair Comité voor de Zeevisserij werd een geactualiseerde cao ondertekend betreffende het voeren van een preventief alcohol- en drugsbeleid binnen de visserij. In het algemene preventief alcohol- en drugsbeleidsplan bevinden zich stappenplannen die alle betrokkenen een houvast geven en de respectievelijke verantwoordelijkheden vastleggen. De komende maanden zal Previs alles in het werk stellen om de regels en de betreffende stappenplannen bekender te maken bij reders, vissers en andere betrokkenen.

We verwijzen hierbij graag naar de tekst hieromtrent die verschenen is in het juninummer van het informatieblad van de Rederscentrale.
CAO 100 - Middelengebruik
ADMB, Provikmo en Zenito worden Liantis
Op 10 september 2018 zijn ADMB, Provikmo en Zenito samengesmolten tot Liantis. Om een afspraak te maken voor het verplichte medische onderzoek kan je nog altijd terecht bij je vertrouwde contactpersonen.
Om een afspraak te maken kan je bellen of mailen naar:
Els Rommelaere - 050 47 47 88 - els.rommelaere@liantis.be
Karen Couvreur - 050 47 47 64 - karen.couvreur@liantis.be