Previs is een afdeling van het Zeevissersfonds, staat voor Preventie van arbeidsongevallen aan boord van vissersvaartuigen en onderzoekt in samenwerking met een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk elk arbeidsongeval dat zich voordoet aan boord van een vissersvaartuig.

Welkom op de site van PREVIS / ZEEVISSERSFONDS
Op basis van de onderzoeken zijn er preventiemaatregelen genomen en is er een handboek gemaakt voor de vissers ┬ôVissers Vissen Veilig┬ö. Elk jaar wordt het handboek aangevuld met bijkomende maatregelen en een paar keer per jaar krijgen alle rederijen en vissers een Nieuwsbrief waarin deze acties worden beschreven.

Door Sociaal overleg tussen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers zijn er sinds de start van het sociaal statuut van de visser in samenwerking met Previs een ganse reeks middelen voorzien waardoor de veiligheid van de vissers opmerkelijk is verbeterd.

Op deze site vindt u informatie terug over de verschillende initiatieven.

logo partners