Welkom op de site van PREVIS / ZEEVISSERSFONDS
Previs is een afdeling van het Zeevissersfonds, staat voor Preventie van arbeidsongevallen aan boord van vissersvaartuigen en onderzoekt in samenwerking met een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk elk arbeidsongeval dat zich voordoet aan boord van een vissersvaartuig.

De werking van Previs omvat twee grote luiken:

  1. Promoten van een preventief beleid voor de veiligheid en gezondheid aan boord van vissersvaartuigen in samenwerking met de sector.
  2. Verminderen van het aantal arbeidsongevallen aan boord door middel van sensibilisering & opleiding, en gericht onderzoek naar mogelijke aanpassingen aan boord van de vissersvaartuigen ter bevordering van de veiligheid en betere werkomstandigheden.


Het beleid en de werking van Previs worden bepaald door een stuurgroep waarin alle belangrijke actoren op het vlak van veiligheid binnen de sector vertegenwoordigd zijn. De volgende instanties zijn vertegenwoordigd binnen Previs: het Zeevissersfonds, de Rederscentrale, ACV, ABVV, ACLVB, Provikmo, Fedris (het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's), de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Toezicht Welzijn op het Werk).

Previs onderzoekt elk arbeidsongeval dat zich voordoet aan boord van vissersvaartuigen, en doet hierbij een beroep op gespecialiseerde partners. Er wordt onderzocht onder welke omstandigheden het ongeval gebeurde en hoe het ongeval kon worden vermeden. 

Op basis van deze onderzoeken en de hieruit volgende aanbevelingen worden preventiemaatregelen genomen en veiligheidskaarten opgemaakt. Die kaarten worden gebundeld in een handboek voor de vissers: “Vissers Vissen Veilig”. Elk jaar wordt het handboek aangevuld met bijkomende maatregelen en een paar keer per jaar krijgen alle rederijen en vissers een Nieuwsbrief waarin deze acties worden beschreven.

Door sociaal overleg tussen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers zijn er sinds de start van het sociaal statuut van de visser in samenwerking met Previs een ganse reeks middelen voorzien waardoor de veiligheid van de vissers opmerkelijk is verbeterd.

Previs is voortdurend op zoek naar middelen en technieken die de veiligheid aan boord en de werkomstandigheden verbeterenDit gebeurt aan de hand van testprojecten aan boord van vissersvaartuigen.

Op deze site vindt u informatie terug over de verschillende initiatieven.

Pakket beschermkledij erkende vissers
Vanaf 01/01/2018 is de werkwijze m.b.t. het pakket beschermkledij voor erkende vissers gewijzigd. Het pakket beschermkledij waarop je als erkende visser recht hebt bestaat uit:

1/ Een jaarlijks basispakket.
2/ Een 4-jaarlijks basispakket.
3/ Een persoonlijke badge met een puntenwaarde waarmee je aankopen kan doen uit een productenlijst bij VVC Oostende of Zeebrugge.

Voor meer informatie kan je de administratie van het Zeevissersfonds contacteren op 059/509 555.
Pakket beschermkledij erkende vissers
Lees de PREVIS Nieuwsbrieven
2018 - Editie 2
2018 - Editie 1
2017 - Editie 3
2017 - Editie 2
2017 - Editie 1
2016 - Editie 2
2016 - Editie 1
Registreer voor onze nieuwsbrief
Vissers Vissen Veilig
Handboek Vissers Vissen Veilig
Rapporten
Rapport test automatisch opblaasbare reddingsvesten
Draaiboek "Ongevallen op zee"
Draaiboek "Ongevallen op zee" - Update 2018