Project

Sumwing stabiel positioneren

Het stabiel positioneren van de sumwing op dek.

Door het zware middenstuk is de sumwing eerder onstabiel. Om het omvallen van de sumwing op dek te vermijden is Previs aan het bekijken hoe de sumwing stabiel op dek kan worden gepositioneerd. Dit systeem wordt nu op een vaartuig uitgetest en zit in een evaluatiefase.