Medische onderzoeken

Enerzijds zijn zeevissers verplicht om zich jaarlijks te laten onderzoeken (medische keuring voor mobiliteit of vaarbewijs) en anderzijds zijn zeevissers verplicht onderworpen te worden aan een preventieve gezondheidsbeoordeling (door de wetgeving inzake het Welzijn op het Werk, KB 02/05/03) Dit wil zeggen dat er naast de gekende jaarlijkse medische keuring ook een preventieve gezondheidsbeoordeling moet gebeuren.

De preventieve gezondheidsbeoordeling gebeurt door LIANTIS (het vroegere Provikmo).

De jaarlijkse medische keuring kan gebeuren zowel door LIANTIS of een door Mobiliteit erkende huisarts.

Om alles wat te vereenvoudigen kunnen zeevissers deze beide medische onderzoeken in één keer laten gebeuren door LIANTIS. Deze geneeskundige dienst zal iedere zeevisser uitnodigen om een afspraak te maken in één van de drie onderzoekcentra. LIANTIS heeft een contract met het Zeevissersfonds, de kost zal worden aangerekend aan het Zeevissersfonds of aan de reder.
Hoe een afspraak maken?
Om een afspraak te maken kan je bellen of mailen naar:
 
Els Rommelaere - 050 47 47 88 - els.rommelaere@liantis.be
Annelies Van Dyck - 050 47 47 11 - annelies.vandyck@liantis.be
Waar kan je terecht voor een onderzoek?
  1. AZ Damiaan Oostende - Gouwelozestraat 100 - 8400 Oostende
  2. Liantis Zeebrugge - VTI Havenschool - Ploegstraat 38 - 8380 Zeebrugge
  3. Liantis Brugge - Dirk Martensstraat 26/1 - 8200 Sint-Andries
  4. Liantis Veurne - Lindendreef 9 - 8630 Veurne