Project

Veiligheid op de gieken

Wanneer een vissersvaartuig vastslaat aan een obstakel op de zeebodem is het de bedoeling om zo snel mogelijk het gevaar te verzetten van de top van de giek naar de zijde van het schip. Daardoor wordt de kans op kapseizen beduidend kleiner.

Er zijn tot op heden 3 soorten systemen waarvan gebruik gemaakt wordt op vissersvaartuigen die onder Belgische vlag varen, namelijk:
  • Het Vandamme-patent
  • De release hook op de giek
  • Een veiligheidskabel met extra trommel

Doordat deze systemen niet altijd naar behoren werken is er door Previs in samenwerking met smederij Snauwaert  een, dat uitgetest werd aan boord van één vaartuig. Het nieuwe systeem biedt de mogelijkheid om bij vastslaan met één handbeweging op de brug onmiddellijk het gevaar te verleggen van in de top van de giek tot tegen de zijde van het schip. alternatief systeem ontwikkeld

Bij dit alternatieve systeem is de veiligheid gekoppeld aan de giekenkabel. Dit systeem werkt op een 4-trommellier. Het systeem werd zoals gezegd reeds uitgetest aan boord van 1 vaartuig en werkt tot tevredenheid van reder, schipper en bemanning. Previs is momenteel aan het onderzoeken om dit project open te stellen voor alle andere vaartuigen met een 4-trommellier.