Project

Vistaliehaak

Als je de vistaliehaak (lenter- of jomperhaak) inpikt in de grommer om de viskuil binnen te winden, is het mogelijk dat de kuilstrop of grommer wegens het grote gewicht afbreekt. De viskuil heeft bij het uit het water winden een zeer hoog gewicht (tussen de vis zitten namelijk ook stenen, zand, slijk, grint, zeesterren, enz.). Door het zware gewicht kan de grommer of kuilstrop breken. Dan vliegt de lenterhaak door de diaboloblok en komt met een enorme snelheid op het werkdek terecht. Voor de bemanningsleden die op het werkdek bezig zijn is dit een levensgevaarlijke situatie.

Dergelijke gevaarlijke situaties kunnen vermeden worden door een veiligheidssysteem in te bouwen dat bestaat uit een kabel (weier) van enkele meters, die aan de ene kant bevestigd wordt aan de mast en aan de andere kant uitmondt op een stalen ringel. Wanneer de lenterhaak zou losschieten wordt hij tijdens zijn val veilig opgevangen in deze ringel en wordt vermeden dat hij op het dek neerkomt. 

Voorstelling

Schematische voorstelling