Privacy



Zeevissersfonds hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij beheren uw persoonsgegevens volgens de Belgische en Europese regelgeving. 

Lees de privacyverklaring op onze website (www.Previs.be) voor algemene informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Met specifieke vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

per post: Vijverstraat 47 bus 3, B-8400 Oostende